Baner_website_ETPA_GR
  • Σωστά, πουλάμε μόνο 100% βιολογικά

Γαια%20Ελλησπόντου
Γαια%20Ελλησπόντου

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Γαια Ελλησπόντου

Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια του αγροτικού συνεταιρισμού μας. Εδώ, συναντιόμαστε όχι μόνο ως συνεργάτες αλλά και ως φίλοι που συμμερίζονται τον ίδιο πάθος και την αγάπη για τη γη, τη γεωργία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

  • Αγροτικός Συνεταιρισμός Βιολογικών Προϊόντων
  • Συνεταιρισμός Αγροτών Πατάτας για Βέλτιστη Παραγωγή
  • Συνεταιρισμός Αγροτών Κριθαριού
Γαια Ελλησπόντου
100% Βιολογικά

Προσφέρουμε μια εκλεκτή σειρά προϊόντων που αγκαλιάζουν τη φιλοσοφία της 100% βιολογικής γεωργίας.

Γαια Ελλησπόντου
Προϊόντα ποιότητας

Στηριζόμαστε στην πεποίθηση ότι η ποιότητα είναι η καρδιά της επιχείρησής μας.

Οι Γεωργοί μας

Γνωρίστε τα Μέλη του Συνεταιρισμού

Καλλιεργούμε τη συνεργασία και την αλληλεγγύη ανάμεσα στα μέλη μας. Κάθε μέλος είναι βασικό κομμάτι της ιστορίας και της επιτυχίας μας.

Γαια%20Ελλησπόντου
Γαια%20Ελλησπόντου

Γιατί να μας επιλέξετε

Παρέχουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας

Ο αγροτικός μας συνεταιρισμός επιδιώκει την κορυφαία ποιότητα σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Η συνεχής παρακολούθηση, ο έλεγχος ποιότητας και η γεωργία που σέβεται το περιβάλλον εξασφαλίζουν προϊόντα που ξεχωρίζουν.

  • Βιώσιμη Παραγωγή

    Χρησιμοποιούμε βέλτιστες πρακτικές για τη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους, τη μείωση των χημικών ενώσεων και την προαγωγή της βιοποικιλότητας.

  • Υποστήριξη Τοπικής Κοινότητας

    Οι αγρότες μας είναι μέλη της τοπικής κοινότητας, και η επιλογή των προϊόντων μας σημαίνει όχι μόνο την απόκτηση υψηλής ποιότητας, αλλά και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης.

Γαια%20Ελλησπόντου
Γαια Ελλησπόντου
12
+
100% Βιολογικά Προϊόντα
Γνωρίστε μας καλύτερα

Η γεωργία έχει σημασία για
το μέλλον της ανάπτυξης

Στόχος του επενδυτικού σχεδίου είναι η δημιουργία γραμμής παραγωγής ενσιρώματος καλαμποκιού και γενικότερα ζωοτροφών, ώστε να αξιοποιηθεί η παραγωγή καλαμποκιού αλλά και σιτηρών των μελών του συνεταιρισμού με αποδοτικότερο τρόπο. Τα μέλη του συνεταιρισμού διαθέτουν αρκετά μεγάλη παραγωγή καλαμποκιού, που αποτελεί την πρώτη ύλη για την παραγωγή του ενσιρώματος. Επίσης ο συνεταιρισμός διαθέτει μεγάλη ποσότητα σιταριού και άλλων δημητριακών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ζωοτροφών. Τέλος ο Αγροτικός Συνεταιρισμός λόγω της μεγάλής παραγωγικότητας σε πατάτες έχει ως στόχο την επεξεργασία πατατών καθώς και τη συντήρησή τους.

Φορέας της επένδυσης είναι η υφιστάμενη μονάδα που έχει ήδη 13ετή λειτουργία, με την επωνυμία "ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" και διακριτικό τίτλο "ΓΑΙΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ". Για τις συναλλαγές με το εξωτερικό χρησιμοποιείται η επωνυμία του Συνεταιρισμού σε πιστή μετάφραση στην αγγλική ως εξής: «AGRICULTURAL COOPERATIVE SOCIETY OF GRAIN AND FRUIT AND VEGETABLES». Ο Συνεταιρισμός συστήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2007 από μία ομάδα αγροτών- παραγωγών, εφτά (7) ιδρυτικών μελών και προέβη στην έναρξη εργασιών στις 04/02/2008, σύμφωνα με την 4/4-2-2008 απόφαση και αριθμό Μητρώου εγγραφής 1/2008 (Καταστατικό Σύστασης Συνεταιρισμού), το οποίο καταχωρήθηκε στο βιβλίο μητρώου αγροτικών Συνεταιρισμών που τηρείται στο κατά τόπον αρμόδιο Ειρηνοδικείο και μετά την έγκριση που έλαβε από την Εποπτική Αρχή Αγροτικών Συνεταιριστών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ". Έχει λάβει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 124122236000, αριθμό Φορολογικού Μητρώου: 998676950 και αριθμό μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών: 0303002 από το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών με αύξοντα αριθμό εγγραφής 3/2018. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η Δ.Ο.Υ. Κοζάνης και τηρεί βιβλία Γ΄ Κατηγορίας. Έδρα του Συνεταιρισμού αποτελεί η κτηματική περιοχή «Θυμαριά-Αμυγδαλιά», η οποία ανήκει στη Τοπική Κοινότητα Κοιλάδας της Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα, έχει εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο του οποίου έχει γίνει μίσθωση για 16 χρόνια, έκτασης 19.864,50 τ.μ στη θέση «Σαρή Γκιολ» της κτηματικής αυτής περιοχής, μίσθωση η οποία θα παραταθεί για άλλα 15 χρόνια.

Στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του ο Αγροτικός Συνεταιρισμός, διαθέτει ισόγεια βιομηχανική αποθήκη 515,62 τ.μ., για την αποθήκευση των αγροτικών προϊόντων και γραφεία σε διώροφο κτίσμα 67,95 τ.μ. για την διοίκηση του Συνεταιρισμού. Επίσης διαθέτει συγκρότημα ξηραντήριου δημητριακών, 579,56 τ.μ. αποτελούμενο από 2 σιλό διαμέτρου 13.0 μ., 1 σιλό διαμέτρου 6.12 μ., μία χοάνη παραλαβής σιτηρών και έναν οικίσκο μηχανολογικών εγκαταστάσεων, στα οποία επεξεργάζονται τα υγρά σιτηρά και δημητριακά, όπου μετά την ξήρανση αποθηκεύονται και διατίθενται στην συνέχεια είτε για ζωοτροφές είτε για παραγωγή αλεύρων. Επιπρόσθετα έχει αναπτύξει Θερμοκήπιο εγκεκριμένου τύπου 4.056.05 τ.μ., στο οποίο καλλιεργούνται τα οπωροκηπευτικά προϊόντα του Συνεταιρισμού. Η ανοδική πορεία του Συνεταιρισμού και η αυξημένη ζήτηση για τα εξαιρετικής παραγωγής προϊόντα ζωοτροφής τον οδήγησαν στο σχεδιασμό για την επέκταση των εγκαταστάσεων του. Ήδη βρίσκονται στο κατασκευαστικό στάδιο μία αποθήκη 1.340,33 τ.μ. και δύο βιομηχανικά κτίρια ένα 4.409,24 τ.μ. το οποίο θα αποτελείτε από δύο χώρους με τον έναν χώρο να χρησιμοποιείται για παρασκευή πέλλετ ζωοτροφών και ο άλλος για διαλογή και καθαρισμό σιτηρών. Το δεύτερο κτίριο θα είναι 1.971,50 τ.μ. και θα χρησιμοποιηθεί για παραγωγή Χονδράλευρου και σβόλων τριφυλλιού (Alfalfa). Στο ίδιο κτίριο θα στεγαστούν και γραφεία 33,40 τ.μ. για το προσωπικό του Συνεταιρισμού. Τα ανωτέρω θα τα εξοπλίσει με γραμμές παραγωγής προϊόντων τελευταίας τεχνολογίας.

Από την έναρξη της λειτουργίας του ο Συνεταιρισμός επιδιώκει την ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων μελών του, την από κοινού προσαρμογή της παραγωγής των μελών του στις απαιτήσεις της αγοράς, καθώς και την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική τους ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συν ιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης. Ο Συνεταιρισμός δίνει προτεραιότητα στην παραγωγή νέων προϊόντων, ανώτερης ποιότητας όπως δημητριακά, σπόροι, όσπρια, καλαμπόκι κ.τ.λ, αλλά και προώθηση νέων παραγόμενων όπως χονδράλευρα, σβόλους τριφυλλιού και παρασκευασμένες ζωοτροφές για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα. Αποτελεί ένα Συνεταιρισμό που αναπτύσσετε, εξελίσσετε, όπου απευθύνεται και σε αγορές του εξωτερικού στις οποίες βρίσκει πρόσφορο έδαφος στο οποίο αναγνωρίζονται τα προϊόντα του και αποτελούν πρώτη επιλογή στις προτιμήσεις των ξένων πελατών. Τα βασικά προϊόντα τα οποία είναι βιολογικά και παράγονται με τον τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό που διαθέτει ο Συνεταιρισμός, είναι:

• Χονδράλευρα και Σβόλοι Τριφυλλιού (Alfalfa)
• Παρασκευασμένες ζωοτροφές
• Καλαμπόκι
• Πατάτες
• Σπόροι: (Ηλίανθος, Ελαιοκράμβη)
• Δημητριακά (Σιτάρι μαλακό, Σιτάρι σκληρό, Κριθάρι)

Γαια%20Ελλησπόντου

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «ΓΑΙΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ»

Στην Κτηματική Περιοχή «Θυμαριά – Αμυγδαλιά», της
Τ.Κ. Κοιλάδας, της Δ.Ε. Ελλησπόντου, του Ν. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο μεγαλύτερο κάμπο της Δυτικής Μακεδονίας, δραστηριοποιείτε ενεργά εδώ και 14 έτη, ο «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΓΑΙΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ».

Ο Συνεταιρισμός συστάθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2007 από μία ομάδα αγροτών-παραγωγών, 7 ιδρυτικών μελών, με έναρξη εργασιών στις 04/02/2008. Είναι καταχωρημένος στο “ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ” με αριθμό μητρώου: 0303002.

Οι τομείς δραστηριότητας του συνεταιρισμού περιλαμβάνουν την οργάνωση και παρακολούθηση των καλλιεργειών καθώς και την επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία υψηλής ποιότητας βιολογικών ζωοτροφών.

Καλλιεργεί μόνος του τα αγροτικά προϊόντα, ακολουθώντας βιολογικές μεθόδους καλλιέργειας και εφαρμόζει ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018, σε εκτάσεις 5.000 στρεμμάτων.

Είναι εγκατεστημένος σε αγροτεμάχιο, έκτασης 19.864,50 τ.μ στη θέση «Σαρή Γκιολ» της ανωτέρω κτηματικής περιοχής.

el